Informacje
  • slider1a.png
  • slider1b.png
  • slider2.png
  • slider2a.png
  • slider3.png
  • slider4.png
  • slider5.png

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Dom Matki Antoniny Mirskiej" jest placówką niepubliczną.

Procedura przyjęcia do placówki przebiega w trzech etapach:

I etap: Na wstępie należy skontaktować się z naszą placówką i umówić na rozmowę kwalifikacyjną. Celem takiej rozmowy jest wstępna diagnoza, czy nasz ośrodek jest odpowiednią formą pomocy dla naszego dziecka. Na taką rozmowę rodzic zgłasza się razem z dzieckiem. Należy zabrać:
* postanowienia sądowe, o ile były wydane,
*  posiadane przez nas orzeczenia i opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczną, o ile były wydane,
* opinie wychowawcy lub pedagoga szkolnego ze szkoły, do której uczęszczało dziecko,
* ostatnie świadectwo szkolne,
* podstawowe dane o dziecku: data urodzenia, pesel, adres szkoły rejonowej.

Rozmowa odbywa się w obecności dyrektora placówki i/lub szkoły, pedagoga lub wychowawcy.

II etap: Następnym etapem jest przebadanie dziecka pod kątem potrzeby kształcenia specjalnego ze względu na zaburzenia zachowania lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym. W tym celu należy udać się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, właściwej ze względu na adres zameldowania dziecka (zobacz zestaw wymaganych dokumentów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przemyślu). Orzeczenie takie jest niezbędne, by ubiegać się o przyjęcie do naszego Ośrodka.

III etap: Ostatnim etapem jest wystosowanie wniosku do
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego (do Wydzialu Edukacji), z prośbą o skierowanie dziecka do naszej placówki. Właściwy Urząd macierzysty zwraca się do Urzędu Miasta w Przemyślu z prośbą o wydanie skierowania do naszej placówki (art. 71b ust. 5b Ustawy o systemie oświaty).


Uwaga!
Zrealizowanie powyższych punktów nie oznacza, że dziecko już zostanie przyjęte do placówki.
Po wstępnej decyzji o przyjęciu, dyrektor placówki wpisuje dziecko na listę oczekujących na przyjęcie. Kolejność na tej liście określa data dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów. Pragnienie umieszczenia dziecka w placówce należy potwierdzić w maju lub w lipcu (jeśli planowane przyjęcie dotyczy nowego roku szkolnego). Po spełnieniu powyższych wymagań, do Ośrodka przyjmowane są kandydatki z listy oczekujących (wg kolejności na tej liście) w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc.
W przypadku, gdy liczba kandydat
ek na miejsce w internacie Ośrodka przekracza liczbę wolnych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa. Wychowanki z tej listy zostaną przyjęte, o ile rodzic dziecka z listy oczekujących zrezygnuje z umieszczenia dziecka w naszej placówce.

Ośrodek i Szkoły przeznaczone są wyłącznie dla dziewcząt w normie intelektualnej w wieku szkolnym, z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi a tym samym zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Za pobyt dziecka w Ośrodku, Rodzice zobowiązani są do odpłatności.

Do Placówki nie przyjmujemy:
* dziewcząt wymagających stałego leczenia oraz indywidualnej opieki i pomocy
* uzależnionych od środków odurzających i psychotropowych
* chorych psychicznie
* o szczególnie wysokim stopniu demoralizacji i niedostosowania społecznego

W świetle obecnie obowiązujących przepisów prawnych, wychowanką naszego Ośrodka można zostać tylko na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych (art. 71b Ustawy o Systemie Oświaty) po dostarczeniu wymaganych dpkumentów.

Rodzice / opiekun
owie prawni, zapewniają wychowance środki higieny osobistej, ubranie, obuwie, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne itp.. Pokrywają także koszty wszystkich wyjazdów grupowych w ciągu roku oraz koszty podróży z i do domu podczas przepustki

 

dziennik elektroniczny

branzowa bok

MEiN22

poznajPolske22

Nasz Kanał YouTube

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

im. Matki Antoniny Mirskiej
w Przemyślu
ul. Krasińskiego 33
37-700 Przemyśl
tel. 16 670 72 55

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

zsob dom generalny